DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri TAJEV Obstetrik ve Jinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'na davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bu sempozyumda temel amacımız kadın hastalıkları ve doğum alanında güncel bilgilerin işlenmesi, bütüncül değerlendirilmesi ve bilim insanlarının yeni çalışmalarını, bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayacak etkileşimli bir ortam yaratmaktır.

Sempozyumda ilk günü “Obstetrikte Güncel Gelişmeler”e, ikinci günü ise “Jinekolojide Güncel Gelişmeler”e ayırmış olup, bu alanlarda bilgilerimizi gözden geçirmek, yenilikleri ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmak, sahada karşılaştığımız problemleri dile getirmek ve çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyerek, özlem gidermeği amaçlıyoruz.

31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleşecek olan TAJEV Obstetrik ve Jinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'nda sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Cihat Ünlü
Sempozyum ve TAJEV Başkanı
Prof. Dr. Yaprak Üstün
Sempozyum Başkanı

KURULLAR


KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

Sempozyum Başkanları
Cihat Ünlü Yaprak Üstün
Kongre Düzenleme Komitesi
L. Cem Demirel Batuhan Özmen
Mete Güngör Özlem Pata
M. Faruk Köse Erol Tavmergen
M. Murat Naki Yusuf Üstün
U. Fırat Ortaç  
*Soyadına göre alfabetik sıralamayla yazılmıştır.
ANA KONULAR


 Temel İlk Üçay Fetal Anatomik Değerlendirme

 İlk Üçayda Atlanmaması Gereken Anomaliler

 İlk Trimester Anöploidi Taraması

 İkinci Üçay Temel Ultrasonografik Değerlendirme

 Postpartum Kanama Yönetiminde Güncel Gelişmeler

 Gebelikte Aşılamada Yeni Akımlar

 Gebelerde Omega 3, İyot, Vitamin Destekleri

 Serviksin Premalign Lezyonlarının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, HPV Aşıları

 Endometriozis

 Polikistik Over Sendromu

 Ovulasyon İndüksiyonunda Yenilikler

 Menopoz-Osteoporoz

 Kontrasepsiyonda Güncel Gelişmeler

 Jinekoloji ve Obstetrikte Antikoagülan Kullanımı

 Jinekoloji ve Obstetrikte Progesteron Kullanımı

 Jinekoloji ve Obstetrikte Demir, Magnezyum Kullanımı

BİLİMSEL PROGRAM


AÇILIŞ KONUŞMALARI

Yaprak Üstün, Cihat Ünlü

OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ

Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, Özlem Pata

09:00-09:20
İlk Üç Ayda Kaçırılmaması Gereken Anomaliler? NIPT İlk Üç Ay Ultrasonografisinin Yerini Alabilir mi? - Recep Has

09:20-09:40
Erken Fetal Ekokardiyografi: 11-13 Haftada Kalp Anomalilerini Nasıl Tespit Edelim? - Fehmi Yazıcıoğlu

09:40-10:00
İkinci Üçay Temel Ultrasonografik Değerlendirme - İbrahim Bildirici

10:00-10:30
Tartışma

  KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU - NBL

Gebelikte Gizli Açlık: Mikrobesin Eksikliğini Önlemede Yeni Stratejiler
Moderatör: Salih Taşkın
Konuşmacı: Yusuf Üstün

OBSTETRİKTE YENİLİKLER

Oturum Başkanları: Gülay Kurtay, Batuhan Özmen

11:30-11:50
Yeni Üçüncü Trimester Obstetrik Ultrasonografi; ISUOG Kılavuzu - Asma Khalil (İngiltere)

11:50-12:10
Prenatal Dönemde Genetik Testler; Perinatoloji Uzmanı Yaklaşımı - Atıl Yüksel

12:10-12:30
Fetal Tıpta Danışmanlık: Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonu - Asma Khalil (İngiltere)

12:30-13:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

OBSTETRİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanları: İbrahim Polat, Hülya Dede

14:00-14:20
Gebelikte Aşı Uygulamaları; Güncel Bir Gözden Geçirme - Yaprak Üstün

14:20-14:40
Geç Fetal Gelişim Kısıtlılığı Yönetimi - Rıza Madazlı

14:40-15:00
Obstetrikte Progesteron Kullanımına İlişkin Güncel Yaklaşım - Özlem Pata

15:00-15:20
Klinik Obstetrikten İnciler: Antikoagülasyondaki Zorluklar - Eray Çalışkan

15:20-15:50
Tartışma

  KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU

Östrojen Dominansı
Moderatör: Yaprak Üstün
Konuşmacı: Pınar Yalçın Bahat

JİNEKOLOJİDE YENİLİKLER, GELİŞMELER, CİNSEL SAĞLIK

Oturum Başkanları: Salih Taşkın, Resul Karakuş

16:50-17:10
Kozmetik Jinekolojide Durulması Gereken Sınır Nedir? - Ozan Doğan

17:10-17:40
Seksin 5. Şartı: 'Fonksiyonel ve Bütüncül Seks' - Cem Keçe

17:40-18:00
Jinekoloji ve Kadın Cinsel Sağlığında Longevity - Fatma Coşar

18:00-18:10
Tartışma

BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mehmet Ferdi Kıncı, Ülkü Mete Ural

SS-01
Management and Surveillance of a Patient Developing Secondary Intestinal Obstruction Due to Tuboovarian Abscess (TOA) in Conjunction with Endometriosis and Endometrioma: Presentation of a Rare Case - Ramazan Erda Pay

SS-02
Hydradenitis Suppurativa Mimicking Endometriosis: Rare Case Report - Ayşe Demirden

SS-03
Laparoscopic Management of Cervical Endometriosis: A Case Report - Müge Selçuk

SS-04
A Rare Cause of Chronic Pelvic Pain: Coexistence of May-Thurner and Nutcracker Syndrome - Mine Başkır

SS-05
“The effect of Emotional Freedom Technique intervention on infertility stress in women undergoing infertility treatment” - Gonca Karataş Baran

SS-06
AI-Enhanced HPV Vaccination Strategies: Innovative Approaches to Preventing HPV-Related Cancers - Ayse Konac

SS-07
Uterine Hydatid Cyst Incidentally Found in Pregnant Patient: A Case Report - Büşra Ünal

SS-08
Prenatal diagnosis of Beckwith-Wiedemann Syndrome in two rare cases - Sebile Güler Çekiç

SS-09
Can Cornelia de Lange syndrome be detected during the intrauterine period? - Çağla Ezgi Uğuz Candemir

BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Süheyla Aydoğmuş, Caner Köse

SS-10
A rare lung lesion diagnosed by prenatal diagnosis: hybrid lesion - Ece Türkbaşarır

SS-11
Analysis of 2 Cases with Short Fetal Femur in the Third Trimester - Ramazan Erda Pay

SS-12
Uterocervical and posterior cervical angle versus cervical length and Bishop's score as a predictor of term labour induction in singleton pregnancy: prospective observational study - Ayse Gizem Yildiz

SS-13
The syndrome of left isomerism - Evrim Cavıldak

SS-14
Prenatal Fetal Hidronefroz Tanısı Alan Gebeliklerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Esra Nuhoğlu Bilgin

SS-15
A rare case; Absent pulmonary valve syndrome with Tetralogy of Fallot - Ecem Simsek

SS-16
A Case Report on the Diagnostic Challenges of Isolated Cleft Lip in Prenatal Ultrasonography - Reşat Mısırlıoğlu

SS-17
Evaluation of cytogenetic analysis outcomes of pregnancies resulting in stillbirth - Yıldız Akdaş Reis

SS-18
Body Stalk Anomaly: Case Report - Nimet Alyörük Geçici

BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Funda Aybar Susur, Ramazan Erda Pay

SS-19
Prenatal diagnosis of Cantrell pentalogy in first trimester screening: 2 Case reports and review of literatüre - Birsen Konukcu

SS-20
an umbilical cord cyst presenting together with an omphalocele in a normal karyotyped fetus - Ece Çalık

SS-21
Azerbaycan popülasyonunda böbrek nakli sonrası gebelik vakalarının retrospektif analizi: tek merkezin deneyimi - Vüsale Medetova

SS-22
Scar Pregnancy; an alternative way to approach vaginally - Elif Yavuz

SS-23
Management of invasive molar pregnancy detected after recurrent molar pregnancies - Uygar Tanyeri

SS-24
Systemıc Inflammatory Index Assessment In Unexplaıned Recurrent Pregnancy Losses - Elif Yaman

SS-25
Comparıson of maternal deaths durıng perıods of Omıcron and Delta predomınance ın the capıtal cıty of Türkiye - Gonca Karataş Baran

SS-26
Effects of magnesium supplementation on pain and edema in the lower extremities during pregnancy - Ayşe Kavasoğlu Kaya

PANEL: ÜÇÜNCÜ BİNYILDA KONTRASEPSİYON, OLGU SUNUMLARIYLA

Moderatör: Cihat Ünlü
Panelistler: Fatih Durmuşoğlu, Sezai Şahmay, Erkut Attar

JİNEKOLOJİDE ULTRASONOGRAFİ, ADNEKSİYEL KİTLELER

Oturum Başkanları: Cem Demirel, M. Faruk Köse

10:00-10:20
Uluslararası Over Tümör Analizi (IOTA) Terimleri ve Tanımları - Ayşe Seyhan

10:20-10:40
Bir Over Kitlesinin Benign mi Malign mi Olduğunu Anlamak için IOTA Stratejileri - Stefano Guerriero

10:40-11:00
Over Tümörlerinin Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesinde IOTA Basit Kurallar Modelinin ACOR Orads Modeli ile Karşılaştırılması - Ece Ceylan

11:00-11:20
IDEA (Uluslararası Derin Endometriozis Analizi) Grubu Tarafından DIE İçin Sonografik Yaklaşım - Stefano Guerriero

11:20-11:40
Tartışma

  KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU - EXELTİS

Her Kadın Farklıdır: Olgular Üzerinden Modern Kontraseptif Yöntem Sunumları
Moderatör: Nafiye Yılmaz
Konuşmacı: Ali Akdemir

  ÖĞLE YEMEĞİ

UYDU SEMPOZYUMU - VENATURA

PKOS Tedavisinde İnositolun Yeri
Konuşmacı: Hüseyin Görkemli

ÜREME SAĞLIĞINDA YENİLİKLER

Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Yaşam Kemal Akpak

14:00-14:20
Kadınlar Endometriozise Nasıl Yakalanır? - Sezcan Mümüşoğlu

14:20-14:40
Endometriozis Tanısının "Kapsamı" Değişiyor mu? Non-İnvaziv Belirteçler - Gürkan Uncu

14:40-15:00
Maternal Polikistik Over Sendromu: Gelecek Nesilleri Neler Bekliyor? - Gürkan Bozdağ

15:00-15:20
Tekrarlayan Gebelik Kaybı İle İlgili Mevcut Uluslararası Kılavuzlar ve Tavsiyeler Ne Ölçüde Farklılık Göstermektedir? - Nuray Bozkurt

15:20-15:40
YÜT’de Ovarian Stimülasyon Sırasında Hormon Monitörizasyonu Nasıl Yapılmalı? - Yavuz Emre Şükür

15:40-16:00
Tartışma

  KAHVE MOLASI

JİNEKOLOJİDE SON GELİŞMELER

Oturum Başkanları: Mete Güngör, Özgüç Takmaz

16:30-16:50
Servikal Preinvaziv Lezyonlar: Aşırı mı Tedavi Ediyoruz? - U. Fırat Ortaç

16:50-17:10
Jinekolojik Malignansi Yönetimimizi Değiştiren Son Klinik Araştırmalar - M. Faruk Köse

17:10-17:30
Anti İnkontinans Cerrahisinde Yeni Bir Teknik - Akın Sivaslıoğlu

17:30-17:50
Vajinal Histerektomide İp Uçları - Gülin Feykan Yeğin

17:50-18:20
Tartışma ve Kapanış

BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dilek Benk Şilfeler, Funda Cevher Akdulum

SS-27
Long way to go in anemia - İsmail Demir

SS-28
Examining the effects of body mass index on urinary incontinence complaints in the menopausal period, Tertiary Center Experiences - Betül Gelen

SS-29
Evaluation of Quality of Life of Patients Diabetes Mellitus with Urinary Incontinence, Tertiary Center Experiences - Fatma Betül Avşar

SS-30
The role of inflammatory markers in distinguishing endometrial polyp: Single center results - Büşra Şahin

SS-31
Huge Leiomyoma on Round Ligament of a Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome Patient causing Urinary Incontinance - Sebile Güler Çekiç

SS-32
The role of inflammation indexes between premalignant and malignant endometrial pathologies in perimenaposal patients - Ayşe Gizem Yıldız

SS-33
The Effect Of Estradiol Levels On Sperm Parameters - Mustafa Kurt

SS-34
İnfertilitede hemogram parametrelerinin değerlendirilmesi - Pınar Birol İlter

SS-35
The place of Hysterosalpingography (HSG) in primary infertility, Tertiary Center Experiences - Büşra Seçilir

SS-36
Evaluation of antimüllerian hormone levels according to phenotypic characteristics in polycystic ovary syndrome - Serkan Polat

SS-37
The relationship between menstrual irregularities and body mass index (BMI) in adolescents - Nurana Mammadova

SS-38
Relationship between phenotypes and SIRI in polycystic ovary syndrome - Elif Ece Özen

BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Sultan Seren Karakuş, Anıl Ertürk

SS-39
The effect of tranexamic acid use on estimated blood loss and transfusion requirements in postpartum hemorrhage - Mustafa Canbulut

SS-40
Evaluation of intrauterine balloon application in Postpartum hemorrhage (PPH) Tertiary Center Experiences - Ramazan Erda Pay

SS-41
Intrauterin fetal injury and premature rupture of membranes resulting from stabbing of a drug-addicted pregnant woman: a rare case report - Yasemin Eser Boz

SS-42
Vulvar Leiomyoma: A Case Report - Duygu Nur Çetinkaya Oral

SS-43
Evaluation of inflammatory markers and HPV ( human papillomavirus ) status in patients with recurrent vulvovaginal infections - Zeliha Öcal

SS-44
The Role of the Screening Tests, Prevention with Vaccines and Cervical Cancer Management in Pregnancy - Ramazan Erda Pay

SS-45
Success of immature granulocyte and delta neutrophil index in predicting cancer recurrence in recurrent gynecological cancers - İlayda Deniz Cengiz

SS-46
Nabothian cyst suspicious for malignancy: A case report - Tolga Çiftpınar

SS-47
‘Evaluation of Knowledge and Awareness Level about HPV Vaccine among Women Aged 18-45’ - Müfide İclal Altıntaş

SS-48
A Case of Sirenomelia in a Twin Pregnancy of Diabetic Women Detected in the First Trimester - Zeliha Öcal

SS-49
Tubo-ovarian Abscess In Early Pregnancy: A Case Report - Zeliha Öcal

SS-50
Ruptured Ovarian Ectopic Pregnancy and Laparoscopic Management: Case Report - Fatmanur Ceylan

BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri Son Gönderim Tarihi: 10 Mayıs 2024 23:59

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak online olarak ve İNGİLİZCE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya İngilizce olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Mayıs 2024

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

LookUs Bilişim A.Ş.
E-posta: [email protected]
Tel: +90 (216) 372 66 44

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 10 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Tipi Ücret
Uzman 9.000 TL
Asistan - Hemşire 7.500 TL
Firma Temsilcisi 9.000 TL

Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir, %20 KDV ilave edilecektir.

 • Kayıt işlemleriniz ücretlerin ilgili hesaplara yatırılıp dekontların Figür Kongre’ye e-mail ([email protected]) yoluyla iletilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
 • Kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için organizasyon sekretaryası tarafından gönderilecek olan Mail-Order formunu doldurmanız gerekmektedir.
 • Figür Kongre, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Tüm katılımcılar ve endüstri temsilcileri kayıt yaptırmalıdır. Kayıt ücretlerine; Yaka kartı, bilimsel programa katılım, kongre özet kitabı, katılım sertifikası, öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Oteller Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
CVK Park Bosphorus Hotel 250 EUR 140 EUR

Konaklama ücretlerine KDV ve konaklama vergisi dahil değildir, %2 Konaklama Vergisi ve %10 KDV ilave edilecektir.

 • Konaklama fiyatına tek gecelik konaklama ve kahvaltı dahildir.
 • Konaklama işlemleriniz ücretlerin ilgili hesaplara yatırılıp dekontların Figür Kongre’ye e-mail ([email protected]) yoluyla iletilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
 • Kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için organizasyon sekretaryası tarafından gönderilecek olan Mail-Order formunu doldurmanız gerekmektedir.
 • Figür Kongre, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

BANKA BİLGİLERİ

BANKA YAPI KREDİ BANKASI
ŞUBE BEŞİKTAŞ
IBAN (TL) TR88 0006 7010 0000 0077 1823 84
IBAN (EURO) TR11 0006 7010 0000 0077 1775 62
GENEL BİLGİLER


Kongre Dili

Kongrenin resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Yaka Kartları

Kongre yaka kartlarının tüm oturumlarda, sosyal etkinliklerde ve ticari stand alanında takılması zorunludur. Ön kaydını yaptırmış katılımcılar önceden hazırlanmış yaka kartlarını diğer belgelerle birlikte ön kayıt esnasında beklemeden alabileceklerdir. Yerinde (on-site) kayıtlarda katılımcılar kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yaka kartlarını alabilecekler ve ilgili birime geçebileceklerdir.

Davet Mektubu

Kongre konuşmacı ve oturum başkanlarına bilimsel davet mektupları organizasyon sekretaryası tarafından iletilecektir.

Ön kayıt yaptıran kongre katılımcıları için kurumlarına beyan etmek üzere davet mektupları kongre kayıtlarını tamamlamalarına takiben istenilmesi durumunda organizasyon sekretaryası tarafından iletilecektir.

Kongre Merkezi

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

Gümüşsuyu, İnönü Cd. No: 8, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI


İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETARYA
TÜRK ALMAN JİNEKOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE HİZMET VAKFI
Abdi İpekçi Cad. 2/7 Nişantaşı İstanbul 34367 - Türkiye
0 212 241 45 45
0 212 241 44 08
[email protected]
www.tajev.org
ORGANİZASYON SEKRETARYASI
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI VE TİC. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360 Şişli / İstanbul
0 212 381 46 00
0 212 258 60 78
[email protected]